Avustralya, Dünya, Endonezya, Türkiye

Şükür Kurbanı Ne Demektir?

2508-100bintebessum-Sukur Kurbani Nedir

Cevap: Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir. Ayrıca Hanefî mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır. www.100bintebessum.org #100BinTebessüm

Avustralya, Dünya, Endonezya, Türkiye

Adak Kurbanı Ne Demektir?

2308-100bintebessum-Adak Kurbani Nedir

Cevap: Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi adağını bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa, bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, usul ve furûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri…ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları..) yiyemeyeceği gibi, zengine de yediremez. Eğer kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan birisine yedirmek isterse, o eti tartıp rayiç bedelini yoksullara vermesi gerekir. www.100bintebessum.org #100BinTebessüm

Avustralya, Dünya, Endonezya, Türkiye

Resmi Kurumlardan Onaylı, Modern ve Sıhhi Mezbahalar

2208-100bintebessum-mec-Modern Kesim

Kurbanlıkları resmi kurumlardan onaylı, modern ve sıhhi mezbahalarda İslami usullere uygun kesilmek üzere hazırlıyoruz. M. Es’ad Coşan Vakfı ve Helal Tescil Kuruluşu görevlilerinin hazır bulunduğu bir ortamda kesim, vakıf görevlilerinin tekbir getirerek isimleri okumasıyla Müslüman olan profesyonel kasaplar tarafından gerçekleştirmektedir. #100BinTebessüm www.100bintebessum.org